E-mail: info@evaklimesova.cz Telefon: +420 731 512 948


{ O mně }Můžete se objednat na telefonním čísle 731 512 948, nebo mailem info@evaklimesova.cz

Práce

Vedoucí Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí – Bílý kruh bezpečí
Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha 1, Revoluční 8. Je nutné se objednat.
Také jste mě mohli potkat v Intervenčním centru proFem o. p. s. v Berouně a spolupracuji s Perinatálním hospicem Dítě v srdci.
Dříve jste mě mohli potkat jako psychoterapeutku v Terapeutické komunitě Vršíček (adiktologická sociální služba).

Supervize

Má práce je pod pravidelnou supervizí, a to 2× za měsíc.

Vzdělání

 • 2017 – nyní Evangelická teologická fakulta UK v Praze, Doktorské studium, Péče o rodinu po úmrtí dítěte
 • 2019 – nyní Katolická teologická fakulta UK v Praze, Aplikovaná etika, magisterský obor
 • 2015 – 2019 Katolická teologická fakulta UK v Praze, Teologické nauky, bakalářský obor
 • 2005 – 2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, český jazyk – ruský jazyk, magisterské studium
 • 1 – 5/2007 Belorusskij gosudarstvennyj universitet – stáž Minsk, Bělorusko

Vzdělávání a kurzy

 • Viktimologická intervence, Domácí násilí a Stalking, Bílý kruh bezpečí, z. s., 2019
 • Postabortivní syndrom v psychoterape­utické praxi, Hnutí pro život, 5/2019
 • Péče o rodiče po perinatální ztrátě, Prázdná kolébka, 2018, Západočeská univerzita Plzeň
 • Domácí násilí a rodinné právo, proFem o. p. s. 2018
 • Kompletní krizová intervence – 150 hodin, Déčko Liberec z. s. 2017–2018
 • Psychoterapeutický výcvik – Gestalt Institut Praha 2016 – 2021
 • Hagioterapie – Hlubinně analytický přístup – 40 + 32 hodiny, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2017 – 2018, MUDr. et Mgr. Prokop Remeš
 • Doprovázení umírajících, Cesta domů 2017
 • Etika válečného konfliktu – Mons. Tomáš Holub KTF UK 4/2016
 • Mediace – výcvik 2013/100 hodin, Asociace mediátorů České republiky, 100 hodin
 • Workshop – Rodinná mediace 4/2014, Asociace mediátorů České republiky, 20 hodin
 • Management skills trainings for social service managers, Partners Czech 5/2012 – 6/2013, 200 hodin
 • Setkání s islámem a cizinci, základní religionistické a právní souvislosti pro sociální pracovníky, JABOK 5/2016

Jiná odborná místa, kde mě můžete potkat

 • 6/2019 Space for Art Therapies 2019
 • 5/2019 Eutanázie pro a proti, konference
 • 3/2019 Akademické konferenční centrum – Diskusní panelový stůl – Perinatální ztráta
 • 11/2018 Adiktologická konference v Plzeňském kraji
 • 11/2017 Konference dětské paliativní péče – Olomouc

Stáž

Psychoterapeutická stáž – 100 hodin Psychiatrická nemocnice Bohnice 2017 Pavilon 7 – Následná péče, závislosti ženy