E-mail: info@evaklimesova.cz Telefon: +420 731 512 948


{ Mediace }

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim najít řešení, které je pro obě strany přijatelné a na kterém se shodnou. Strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti, řešení tedy nalézají strany, nikoliv mediátor. Hlavními výhodami mediace je možnost vyhnout se soudnímu jednání, bezpečné a diskrétní prostředí, vlastní rozhodování o tom „jak se má situace vyvine“ oproti tomu, aby soud určil vše nehledě na má přání. Strany rozhodují o tom, které otázky se budou projednávat, o jejich řešení, o době, jak dlouho toto řešení budou hledat, jakým způsobem budou dohody dodržovány, samy si stanoví, co se stane, pokud by dohodu jedna ze stran nedodržela. Ceník

1200 Kč /1 hodina, obvykle se dělí strany rovným dílem na nákladech, tedy každá ze stran 600 Kč / 1 hodina 1 mediační sezení trvá 3 hodiny, v některých případech je nutných 3 – 5 sezení opakující se přibližně po 10 – 14 dnech Kolik tedy zaplatíte celkem?

Odpověď na tuto otázku je velmi těžká, neboť nelze předem říct, jak dlouhou dobu budou strany hledat řešení, ale toto hledání nebude záviset na nikom třetím, např. soudci, advokátech, znalcích apod. Strany neplatí žádnou další prodlevu třetích osob, délku jednání mají v rukou pouze strany. Každá ze stran může mediaci kdykoli ukončit a pokračovat u jiného mediátora, aniž by platila něco navíc, což například u změny advokáta neplatí. Ve většině případů mediace vyjde levněji než soud. Strany především neplatí po několik let dva advokáty. Hradí napolovic jednoho mediátora, navíc po krátkou dobu. Strany nehradí soudní poplatky. Mediace je prevencí vzniku dalších konfliktů, a tedy snižuje riziko dalších výdajů v budoucnu.

Po soudní výhře zaznívá často z úst vítězné strany lítost nad délkou soudního sporu a nad částkou vydaných peněz a také konstatování, že kdyby znali čas, který budou muset sporu věnovat, nikdy by do toho nešli. Po úspěšné mediaci jsou klienti spíše překvapeni, proč je řešení nenapadlo již dříve.