E-mail: info@evaklimesova.cz Telefon: +420 731 512 948


MediaceMediace Vám pomůže mimosoudně vyřešit Vaše konflikty ať už v rodině, se sousedy, či v práci. Je to diskrétní jednání o hledání řešení, jehož výsledkem jsou všichni vítězové. Dobrá mediace nemá poražených, a pokud je to možné, vyhýbá se i kompromisům. Narozdíl od soudních řešení máte v rukou vše pouze a jenom VY.

Psychoterapeutické poradenství / ПсихотерапияPsychoterapie je způsob jak hledat vlastní cestu, oprostit se od nánosů, které jsme během života nabrali a znovuobjevit sám sebe. Gestalt terapie je tvořivý přístup, který věří, že člověk dostal vše k tomu, aby zvládl svůj život, jen se to někde zamotalo a teď je třeba z toho najít východisko. Pracuje s přirozenými možnostmi klienta.

Doprovázení / CопровождениеDoprovázení je způsob pomoci, která člověka podpírá. Neříká mu, co má dělat. Doprovázející podporuje rozhodnutí a cesty klienta, naslouchá, nediktuje, neřídí, prostě je. Nemá předepsaný recept, ale nabízí sám sebe, aby pomohl.